راه ترقی

آخرين مطالب

سرمقاله آفتاب یزد/ سریال غم‌انگیز کمبود دارو نوشتارها

سرمقاله آفتاب یزد/ سریال غم‌انگیز کمبود دارو
  بزرگنمايي:

راه ترقی - آفتاب یزد / « سریال غم‌انگیز کمبود دارو » عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشته مجید‭ ‬ابهری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
داستان‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬اصلی،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬کردن‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬شر‭ ‬مخفی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حل‌وفصل‭ ‬نمود‭. ‬حتما‭ ‬موضوع‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬اید؛‭ ‬انسان‭ ‬تصور‭ ‬میکند‭ ‬اینگونه‭ ‬تمثیلات‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬نقل‭ ‬حکایت‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬‭ ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬مشاهده‭ ‬میکنیم‭ ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬چندان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬حقیقت‭ ‬فاصله‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬یکروز‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬نیست،‭ ‬تولید‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬هست‭ ‬ولی‭ ‬تولید‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬جاییکه‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬تردید‭ ‬می‌افتد‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬عده‌ای‭ ‬قصد‭ ‬شوخی‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬مردم‭ ‬ودولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می‌پرورانند‭. ‬
 بعد‭ ‬از‭ ‬مدتها،‭ ‬نوابغ‭ ‬بخش‭ ‬درمان،‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬شاذ‭ ‬و‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬حیف‭ ‬است‭ ‬ثبت‭ ‬جهانی‭ ‬نشود‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توسط‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬نااهلان‭ ‬اینگونه‭ ‬چالش‌ها‭ ‬مورد‭ ‬دستبرد‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬داستان‭ ‬پرفراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬داروهایی‭ ‬مثل‭ ‬شربت‭ ‬سرفه‭ ‬و‭ ‬استامینوفن‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬دارویی،‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬تمسخر‭ ‬و‭ ‬تاسف‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ایجاد‭ ‬ستاد‭ ‬تامین‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬وظیفه‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬است‭. ‬واضح‌تر‭ ‬اینکه‭ ‬وضعیت‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروها‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬واستانهای‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬اقلام‭ ‬اضافی‭ ‬به‭ ‬مقاصدی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬کمبود‭ ‬هستند‭ ‬فرستاده‭ ‬میشود‭. ‬جل‭ ‬الخالق‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬جدید‭ ‬سازمانهای‭ ‬دارویی‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قاچاقچی‭ ‬دارو‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یاری‭ ‬وهمفکری‭ ‬آنان‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭. ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬دوم‭ ‬ترجیع‭ ‬بند‭ ‬تحریم‭ ‬فراموش‭ ‬نشود‭ ‬حالا‭ ‬اکثریت‭ ‬سوءمدیریت‌ها‭ ‬و‭ ‬فقدان‭ ‬کفایتهای‭ ‬اجرایی‭ ‬بگردن‭ ‬تحریم‭ ‬افتاده‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬نجات‭ ‬بخش،‭ ‬ذکر‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬مدیران‭ ‬نابغه‭ ‬سازمان‭ ‬دارو‭ ‬است‭. ‬تصور‭ ‬میشود‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سوءاستفاده‌های‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬دستهایی‭ ‬درکارند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬رئیسی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آزارهای‭ ‬نرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬وارد‭ ‬نمایند‭. ‬پدری‭ ‬که‭ ‬جگرگوشه‌اش‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬خانه‭ ‬همچون‭ ‬کوره‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬تب‭ ‬میسوزد‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬میکند‭ ‬نومیدانه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬داروخانه‭ ‬سر‭ ‬میکشد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خستگی‌های‭ ‬فراوان‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬در‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬مایوسانه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬دلالان‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬ریاست‭ ‬جدید‭ ‬الورود‭ ‬سازمان‭ ‬دارویی‭ ‬هنگام‭ ‬اولین‭ ‬حضور،‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬کمبود‭ ‬دارویی‭ ‬مخصوصا‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭. ‬اما‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬میکنم‭ ‬اگر‭ ‬کمبود‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭ ‬دارو‭ ‬یا‭ ‬داروهای‭ ‬دیگر‭ ‬بجای‭ ‬آن‌ها‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬گردد‭. ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬دچار‭ ‬اضطراب‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬مدیریتی‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬کاربلد‭ ‬در‭ ‬مسند‭ ‬امور‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/374181/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

ترس و فرار گیلدخت در جنگل

بازی حسن معجونی و همسرش در فیلم «بهروز افخمی»

بگم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی؟

سلبریتی‌هایی که زندان بوده‌اند و نمی‌دانستید!

گزارش محمدرضا احمدی در روز رقابتِ حساس جام‌جهانی

عدسی بخور که آهن داره

موسیقی ناکوک متن؛ ساحلی نا امن برای سریال ایرانی

نقش ارکسترهای دولتی در دوران خاموشی چراغ کنسرت‌ها چیست؟

نماهنگ احسان خواجه امیری به اسم «دارم میام پیشت»

موزیک ویدئوی «بیتاب» با خوانندگی علی منتظری

کاهش دمای هوا و بارش برف و باران در نوار شمالی کشور

تصاویری از بارش برف در تهران

یکی از متهمین شهادت سید روح‌الله عجمیان: تاکنون چنین خشونتی ندیده بودم!

حرکت موتورسوارها کنار هم حادثه آفرید

ماجرای شهادت یک بسیجی با پنجه بوکس و آجر

چرا ‌آثار ‌ناملموس ایران مشترکا با برخی کشورها ثبت جهانی شد؟

برخورد مرگبار قطار با یک دانش‌آموز در اندونزی

حکم ضاربان شهید عجمیان امروز صادر می شود

توضیحات علوم پزشکی تبریز درباره فوت دانش‌آموز دختر 15 ساله: او در پارک بی هوش شده بود

ردیابی گسترش ویروس ها با کمک برچسب زنی ژنتیکی پشه ها

فضانوردان چینی به زمین بازگشتند

بینی الکترونیکی سرطان پروستات را از بوی ادرار تشخیص می‌دهد

واکنش‌های منفی نسبت به حضور ربات‌های قاتل در پلیس آمریکا

معرفی کتاب "عطر عربی" به روایت وحید آقاپور آذر

بخشی از کتاب/ آدم هرجا باشه عادت میکنه

«خوبی‌های خوبان» رمانی تازه از علی موذنی منتشر شد

سنگ درون‌گرا، باد برون‌گرا

مهدی رضا زاده شاعر نوپرداز درگذشت

واژه سال آکسفورد انتخاب شد

آمریکای جو بایدن را جدی بگیرید ...

کارنامه دیکتاتورهای کوچک از وحشی‌گری خیابانی تا اعتصاب اجباری

مراقب جنازه برجام باشید!

با برگزاری بیست و نهمین همایش بیمه و توسعه،دستاوردها و خدمات فناورانه بیمه پارسیان معرفی شد

پیشگیری از لغزندگی معابر در غرب تهران/ تردد روان در 54 کیلومتر محور بزرگراهی منطقه 22

برگزاری اختتامیه نخستین دوره لیگ بازی‌های افراد دارای معلولیت پایتخت

شناسایی نقاط پرخطر ترافیکی در منطقه 13

آماده‌سازی دو بوستان و سه معبر در منطقه 15 برای تردد معلولان

دیدار مدیرکل بنیاد هرمزگان با خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر

نشست نماینده ولی فقیه در بنیاد با نخبگان شاهد و ایثارگر گیلان/امنیت کشور به زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت وابستگی دارد

سینمای ورشکسته و دستمزدهای نجومی بازیگران!

سریالی که همه چیزش عجیب است اما هیچ‌کس تعجب نمی‌کند!

چرا فکر کردی دیوانه شده؟

ناسا چگونه فضانوردان خود را انتخاب می‌کند؟

تصویر جمعی ما از معتاد کلیشه‌ای است

حمله متخلفین ساخت‌وساز غیرمجاز در حصارک به شهردار شب/ متخلفین بازداشت شدند

تجهیز مراکز درمانی شرکت شهر سالم به QR کد

آرامش امروز مشهد، مدیون شهدای جوان مدافع امنیت است

200 مخزن شن و نمک در معابر منطقه شش جانمایی شد

دیدار نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با خانواده شهدای امنیت

مستند «امین الضرب» راوی زندگی عجیب برجسته‌ترین بازرگان ایرانی