راه ترقی

آخرين مطالب

سرمقاله آفتاب یزد/ سریال غم‌انگیز کمبود دارو نوشتارها

سرمقاله آفتاب یزد/ سریال غم‌انگیز کمبود دارو
  بزرگنمايي:

راه ترقی - آفتاب یزد / « سریال غم‌انگیز کمبود دارو » عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشته مجید‭ ‬ابهری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
داستان‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬اصلی،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬کردن‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬شر‭ ‬مخفی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حل‌وفصل‭ ‬نمود‭. ‬حتما‭ ‬موضوع‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬اید؛‭ ‬انسان‭ ‬تصور‭ ‬میکند‭ ‬اینگونه‭ ‬تمثیلات‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬نقل‭ ‬حکایت‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬‭ ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬مشاهده‭ ‬میکنیم‭ ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬چندان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬حقیقت‭ ‬فاصله‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬یکروز‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬نیست،‭ ‬تولید‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬هست‭ ‬ولی‭ ‬تولید‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬جاییکه‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬تردید‭ ‬می‌افتد‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬عده‌ای‭ ‬قصد‭ ‬شوخی‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬مردم‭ ‬ودولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می‌پرورانند‭. ‬
 بعد‭ ‬از‭ ‬مدتها،‭ ‬نوابغ‭ ‬بخش‭ ‬درمان،‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬شاذ‭ ‬و‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬حیف‭ ‬است‭ ‬ثبت‭ ‬جهانی‭ ‬نشود‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توسط‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬نااهلان‭ ‬اینگونه‭ ‬چالش‌ها‭ ‬مورد‭ ‬دستبرد‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬داستان‭ ‬پرفراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬داروهایی‭ ‬مثل‭ ‬شربت‭ ‬سرفه‭ ‬و‭ ‬استامینوفن‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬دارویی،‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬تمسخر‭ ‬و‭ ‬تاسف‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ایجاد‭ ‬ستاد‭ ‬تامین‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬وظیفه‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬است‭. ‬واضح‌تر‭ ‬اینکه‭ ‬وضعیت‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروها‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬واستانهای‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬اقلام‭ ‬اضافی‭ ‬به‭ ‬مقاصدی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬کمبود‭ ‬هستند‭ ‬فرستاده‭ ‬میشود‭. ‬جل‭ ‬الخالق‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬جدید‭ ‬سازمانهای‭ ‬دارویی‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قاچاقچی‭ ‬دارو‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یاری‭ ‬وهمفکری‭ ‬آنان‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭. ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬دوم‭ ‬ترجیع‭ ‬بند‭ ‬تحریم‭ ‬فراموش‭ ‬نشود‭ ‬حالا‭ ‬اکثریت‭ ‬سوءمدیریت‌ها‭ ‬و‭ ‬فقدان‭ ‬کفایتهای‭ ‬اجرایی‭ ‬بگردن‭ ‬تحریم‭ ‬افتاده‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬نجات‭ ‬بخش،‭ ‬ذکر‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬مدیران‭ ‬نابغه‭ ‬سازمان‭ ‬دارو‭ ‬است‭. ‬تصور‭ ‬میشود‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سوءاستفاده‌های‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬دستهایی‭ ‬درکارند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬رئیسی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آزارهای‭ ‬نرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬وارد‭ ‬نمایند‭. ‬پدری‭ ‬که‭ ‬جگرگوشه‌اش‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬خانه‭ ‬همچون‭ ‬کوره‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬تب‭ ‬میسوزد‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬میکند‭ ‬نومیدانه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬داروخانه‭ ‬سر‭ ‬میکشد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خستگی‌های‭ ‬فراوان‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬در‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬مایوسانه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬دلالان‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬ریاست‭ ‬جدید‭ ‬الورود‭ ‬سازمان‭ ‬دارویی‭ ‬هنگام‭ ‬اولین‭ ‬حضور،‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬کمبود‭ ‬دارویی‭ ‬مخصوصا‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭. ‬اما‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬میکنم‭ ‬اگر‭ ‬کمبود‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭ ‬دارو‭ ‬یا‭ ‬داروهای‭ ‬دیگر‭ ‬بجای‭ ‬آن‌ها‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬گردد‭. ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬دچار‭ ‬اضطراب‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬مدیریتی‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬کاربلد‭ ‬در‭ ‬مسند‭ ‬امور‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/374181/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

پیش بازی دیدارهای روز پایانی هفته دوازدهم لیگ برتر ایران

دربی 102 هم بدون سیستم کمک داور ویدئویی!

حواشی بازیهای روز نخست هفته دوازدهم لیگ برتر ایران

حسرت گل‌گهری‌ها از اولین شکست خانگی

گلهای برتر آرسنال در ماه نوامبر 2023

کری خوانی سنگین کارشناس سپاهانی صدا و سیما برای مدعیان لیگ برتر

باخت فنی پرحاشیه‌ترین تیم این روزهای والیبال ایران

پاسخ جنجالی سخنگوی فولاد به اظهارات نکونام

نظر سیدصالحی درباره اتفاقات پرسپولیس و حذف از آسیا

صحبت‌های سیدصالحی درباره رفتن ساکت از سپاهان

تیم‌های ایرانی می‌توانند بهتر از عربستانی‌ها باشند

غیبت دوندگان روسیه در المپیک پاریس

هافبک جنگنده، سد راه تکنیکی‌های ذوب‌آهن

حرف های تند و عجیب علیه داور بازی پرسپولیس - هوادار

انتقاد کارشناس قطری از کی‌روش با استناد به عملکردش در ایران

انتظار برای گلزنی قائدی مقابل غول امارات

شجاع خلیل‌زاده: اتفاقات ورزشگاه آزادی را دیدم، تاسف خوردم

واکنش ایران به وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا

سرلشکر باقری: به‌نفع رژیم صهیونیستی است که دست از جنایت بردارد

شعرخوانی ناصر فیض در حمایت از فلسطین؛ همیشه راه رسیدن به حق سیاسی نیست

هنرمند شلنگ تخته‌اندازی که یگانه‌ترین فیلم جهان را ساخت!

مشکی رنگ چیه بی بی؟!

به مناسبت سالروز تولد هوشنگ ظریف/ برای مردی که افسانه بود!

معاون وزیر بهداشت: به ندرت مریضی هست که نیاز داشته باشد به خارج از کشور اعزام شود

ازدواج عجیب دختر جوان با خواستگار خواهرش

ضرب و شتم دومین پرستار بیمارستان جلیل یاسوج

قدرت باد چه بلایی بر سر بوئینگ 747 در باند فرودگاه آورد

جزئیاتی از گواهینامه 2 زبانه رانندگی

لغزندگی جاده چه بلایی سر خودرو ها می آورد

اسپیس‌ایکس ویدیویی تماشایی از دومین پرواز آزمایشی استارشیپ منتشر کرد

کتاب «دفاع تبیینی از خداباوری» روانه بازار نشر شد

چرا ژست مبارزه با فساد به مدعیان اصلاحات نمی‌آید؟

یک سفر و چند روایت

اینتر به دنبال فرصت طلایی در جذب طارمی

سبک بازی کلوپ، گواردیولا و ژاوی را بشناسید

هواداران هشت باشگاه فرانسوی مجازات شدند

صعود یک پله‌ای حسین وفایی در رنکینگ جهانی اسنوکر

تن‌هاخ به سیم آخر زد

ترکیب متفاوت استقلال پیش از دربی

بنزما آماده حضور در جام جهانی باشگاه‌ها شد

دعوتنامه‌ای که خبر از تغییرات در ژیمناستیک می‌دهد

هافبک ناپولی: باخت ما تقصیر رئال است!

تحقیر بازنده‌ها در آلیانز؛ پخش سرود قهرمانی!

هیات رییسه فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه می‌دهد

توهین رئیس به ناپولی‌ها؛ یک مشت بازنده بی‌لیاقت!

ستاره جنجالی و مغضوب منچستریونایتد جریمه نشد

پرسپولیس از عملکرد مدیریت ضربه خورد

مربی کوبایی بوکس به ایران می‌آید؟

استقبال رسمی معاون اول رئیس جمهور از نخست وزیر سوریه

سفیر ایران استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور کنیا کرد