راه ترقی
خفگی چوپان همراه با یکصد راس گوسفند در کابین تریلی!
چهارشنبه 8 فروردين 1403 - 14:32:20
راه ترقی - ایرنا / ویدئویی با عنوان خفگی چوپان همراه با یکصد راس گوسفند در کابین تریلی- شهرستان تیران و کرون-استان اصفهان منتشر شد که گفته شده نبود روزنه ورود هوا منجر به این حادثه شده است.

http://www.RaheNou.ir/Fa/News/856203/خفگی-چوپان-همراه-با-یکصد-راس-گوسفند-در-کابین-تریلی!
بستن   چاپ