راه ترقی
اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور روی میز دولت
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 - 12:49:40 PM
ایرنا
راه ترقی- به موجب تبصره (3) ماده (1) آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، افراد داوطلب خدمت در دهیاری‌ها، از طریق آزمون به‌کار گرفته می‌شوند.

لذا به منظور ایجاد رضایت‌مندی و ارتقای امنیت شغلی دهیاران، وزارت کشور پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مبنی بر معافیت داوطلبان خدمت در دهیاری‌ها از شرکت در آزمون را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد مذکور درحال حاضر روند بررسی و تصمیم‌گیری را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی می‌کند.


http://www.RaheNou.ir/fa/News/257110/اصلاح-آیین‌نامه-استخدامی-دهیاری‌های-کشور-روی-میز-دولت
بستن   چاپ