راه ترقی
یادداشت تصویری چهل و هشتم
شکسته شدن تابوی دوچرخه‌سواری در شهر تهران
دوشنبه 27 ارديبهشت 1400 - 10:50:00
راه ترقی - محمد درویش، فعال محیط‌زیست: در مقایسه با سال‌های پیش، اتفاقات امیدبخشی در زمینه دوچرخه‌سواری در تهران رخ داده؛ و با اینکه فاصله جدی با ایده‌آل وجود دارد، اما تابوی سوار دوچرخه شدن، شکسته شده است.

دریافت 19 MB

http://www.RaheNou.ir/fa/News/262587/شکسته-شدن-تابوی-دوچرخه‌سواری-در-شهر-تهران
بستن   چاپ