راه ترقی
بخش هایی از نشست خبری شهردار
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 - 10:59:56
راه ترقی - بخش هایی از دومین نشست شهردار تهران را با حضور معاون برنامه ریزی شهردار ببینید.این نشست روز بیست و هفتم اردیبهشت با حضور معاون برنامه ریزی شهردار برگزار شد.

دریافت 22 MB

http://www.RaheNou.ir/fa/News/262589/بخش-هایی-از-نشست-خبری-شهردار
بستن   چاپ