راه ترقی
دو خط کتاب/ بزرگترین بدی این زندگی
جمعه 31 ارديبهشت 1400 - 05:27:49
راه ترقی - آخرین خبر / بزرگترین بدی این زندگی این است که هیچ وقت آن چیزی را که می خواهی، همان لحظه نداری
یک زمانی بهش می رسی که دیگه برات مهم نیست…
دیوید سالینجر 
دختری که می شناختم 

http://www.RaheNou.ir/fa/News/262650/دو-خط-کتاب--بزرگترین-بدی-این-زندگی
بستن   چاپ