راه ترقی
عراقچی: اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 9:11:57 AM
ایرنا

راه ترقی- « سیدعباس عراقچی» در این پیام تاکید کرد که دیروز 4 ساعت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات وین گفت و گو داشتم. جلسه سخت اما مفیدی بود.

معاون وزیر امورخارجه ایران در این پیام یادآورشد: اصول یکی است، آمریکا به عنوان طرفی که برجام را ترک کرده است، باید اول تحریم های خود را  بردارد. پس از راستی آزمایی ایران اجرای کامل برجام را از سر خواهد گرفت. آیا آمریکا آماده است؟


http://www.RaheNou.ir/fa/News/264800/عراقچی--اول-باید-آمریکا-تحریم-ها-را-بردارد
بستن   چاپ