راه ترقی
آیا صحبت‌ کردن پشت‌سر نامزدهای انتخابات جایز است؟
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 10:13:53 AM
ایسنا
راه ترقی- متن پرسش و پاسخ بدین شرح است:

صحبت کردن پشت سر نامزدها

سئوال: در ایام انتخابات جهت شناخت نامزد مناسب، می بایست نواقص، عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملاک چیست؟

جواب: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.


http://www.RaheNou.ir/fa/News/264823/آیا-صحبت‌-کردن-پشت‌سر-نامزدهای-انتخابات-جایز-است؟
بستن   چاپ