راه ترقی
جهانگیری اصلاحیه مصوبه تشکیل کمیته تخصصی نام‌نگاری را ابلاغ کرد
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 11:07:35 AM
ایرنا
راه ترقی- هیات وزیران در جلسه بیست و نهم اردیبهشت 1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبه مربوط به تشکیل کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران را اصلاح کرد.

این تصمیم با هدف ساماندهی و هماهنگ‌سازی یکپارچه ثبت نگارش و ترجمه نام‌های جغرافیایی در کشور و با توجه به فعالیت تأثیرگذار کمیته یاد شده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و نظر به تغییر نام برخی از دستگاه‌های عضو کمیته و لزوم عضویت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش (سازمان تدوین کتب درسی) و سازمان صدا و سیما و فرهنگستان زبان و ادب فارسی که بطور گسترده با نام‌های جغرافیایی و ترویج آنها ارتباط دارند، اتخاذ شد.

براساس اصلاح مصوبه فوق، کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران با مسئولیت سازمان نقشه‌برداری کشور و با عضویت نمایندگان ‌وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری (مؤسسه جغرافیایی- دانشگاه تهران) جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل می‌شود.

 کمیته یادشده به عنوان نهاد مرجع، مسئول ارایه نگارش، تلفظ و برگردان لاتین نام‌های جغرافیایی استاندارد است. سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، موظف به اجرای تصمیمات، مصوبات و دستورالعمل‌های ترویج نام‌های جغرافیایی استانداردشده کمیته مذکور هستند.


http://www.RaheNou.ir/fa/News/264825/جهانگیری-اصلاحیه-مصوبه-تشکیل-کمیته-تخصصی-نام‌نگاری-را-ابلاغ-کرد
بستن   چاپ