راه ترقی
نوبخت: 200 میلیارد تومان برای نوسازی ورزشگاه آزادی اختصاص می‌یابد
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 2:22:14 PM
ایرنا
راه ترقی- محمدباقر نوبخت در پایان نشست ستاد عالی بازی‌های المپیک اظهار داشت: شادمانی مردم به راحتی کسب نمی‌شود بلکه به زیرسازی و حمایت از ورزش نیاز است. تا آخرین روزی که این مسوولیت را دارم بر سر پیمان هستم و از ورزش حمایت خواهیم کرد.

وی گفت: باید کاستی‌ها را به نحو شایسته مدیریت کنیم. هنر روسای فدراسیون‌ها در همین است. با محدودیت منابع باید اولویت‌بندی کرد.

نوبخت افزود: حضور من در این نشست بر اساس همان اولویت است. باید اقدام عملی کنیم. حداکثر بودجه تصویب‌شده را به ورزش پرداخت می‌کنیم. دیروز هم رقم ناچیزی به فدراسیون والیبال داده شد.

معاون رییس جمهوری گفت: از ظرفیت قانونی برای حمایت از ورزش استفاده خواهم کرد. با پیشنهاد وزیر ورزش 200 میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین‌شده برای تجهیز و نوسازی مجموعه ورزشی آزادی اختصاص خواهیم داد.


http://www.RaheNou.ir/fa/News/264845/نوبخت--200-میلیارد-تومان-برای-نوسازی-ورزشگاه-آزادی-اختصاص-می‌یابد
بستن   چاپ