راه ترقی
ابطحی: کسی از لاریجانی عذرخواهی نکرده !
سه شنبه 4 خرداد 1400 - 04:36:54
راه ترقی - الف /متن پیش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمد علی ابطحی مسوول دفتر رئیس دولت اصلاحات ادعای علی لاریجانی درباره عذرخواهی وزرای دولت اصلاحات از او را تکذیب کرده و تاکید کرده است که به او رای نخواهد داد.

http://www.RaheNou.ir/fa/News/264900/ابطحی--کسی-از-لاریجانی-عذرخواهی-نکرده-!
بستن   چاپ