راه ترقی
پروژه های شاخص منطقه 9
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 12:23:52
راه ترقی - میدانگاه هاشمی , کوچه رنگی قدیانی ,خیابان اجتماعی ، پارک آموزش ترافیک و همچنین آثاری هنری حجمی در دست احداث تنها بخشی از پروژه های شاخص منطقه 9 هستند که یا در دسترس شهروندان قرار گرفته و یا به زودی آماده بهره برداری می شوند.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1ri

راه ترقی

پروژه های شاخص منطقه 9

راه ترقی

پروژه های شاخص منطقه 9

راه ترقی

پروژه های شاخص منطقه 9

راه ترقی

پروژه های شاخص منطقه 9

http://www.RaheNou.ir/fa/News/264939/پروژه-های-شاخص-منطقه-9
بستن   چاپ